Vilkår for:

Følgende betingelser og vilkår gjelder for all bruk av byeogronning.no nettsiden og alt innhold, tjenester og produkter tilgjengelig på eller gjennom nettstedet (til sammen Nettstedet). Nettstedet eies og drives av Bye & Rønning ( «Bye & Rønning»). Nettstedet tilbys med forbehold om at De aksepterer uten forbehold alle vilkårene heri og alle andre driftsregler, retningslinjer (inkludert, uten begrensning, Bye & Rønning personvern) og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen på denne Site av Bye & Rønning (samlet kalt «avtalen»).

Vennligst les denne avtalen nøye før du besøker eller bruker nettstedet. Ved å gå eller bruke noen del av nettstedet, godtar du å bli bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, så du ikke kan få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene anses et tilbud av Bye & Rønning, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene. Nettstedet er bare tilgjengelig for personer som er minst 13 år gammel.

Din byeogronning.no konto og Site. Hvis du oppretter en blogg / site på nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din og blogg, og du er fullt ut ansvarlig for all aktivitet som skjer under konto og eventuelle andre tiltak i forbindelse med bloggen. Du må ikke beskrive eller tildele søkeord til bloggen din i et misvisende eller ulovlig måte, herunder på en måte som er ment å handle på navnet eller omdømmet til andre, og Bye & Rønning kan endre eller fjerne noen beskrivelse eller søkeord som den anser upassende eller ulovlig eller på annen måte sannsynligvis vil føre til Bye & Rønning ansvar. Du må straks melde fra Bye & Rønning av uautorisert bruk av bloggen din, din konto eller andre brudd på sikkerheten. Bye & Rønning vil ikke være ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra deg, inkludert eventuelle skader av noe slag som oppstår som følge av slike handlinger eller unnlatelser.

Ansvar for bidragsytere. Hvis du driver en blogg, kommentere på en blogg, post materiale til nettstedet, legge inn lenker på Nettstedet, eller på annen måte gjøre (eller tillate en tredjepart å gjøre) materiale tilgjengelig ved hjelp av nettsiden (slikt materiale, «Innhold» ), Du er fullt ut ansvarlig for innholdet, og noen skade som følge av at innhold. Det gjelder uavhengig av om det aktuelle innholdet utgjør tekst, grafikk, en lydfil, eller dataprogrammer. Ved å gjøre innhold tilgjengelig, representerer og garanterer at:

nedlasting, kopiering og bruk av innholdet vil ikke krenke eiendomsretten, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, patent, varemerke eller forretningshemmeligheter rettigheter til en tredjepart;

Hvis din arbeidsgiver har rettigheter til åndsverk du lager, har du enten (i) har mottatt tillatelse fra arbeidsgiver til å poste eller gjøre tilgjengelig innhold, inkludert, men ikke begrenset til programvare, eller (ii) sikret fra din arbeidsgiver en fraskrivelse som til alle rettigheter i eller til innholdet;

du har fullt ut med eventuelle tredjepartslisenser knyttet til innholdet, og har gjort alle ting som er nødvendig for å kunne passere gjennom til sluttbrukere eventuelle nødvendige vilkår;

Innholdet inneholder ikke eller installerer virus, ormer, malware, trojanske hester eller annen skadelig eller ødeleggende innhold;

Innholdet er ikke spam, ikke maskin-eller tilfeldig generert, og inneholder ikke uetisk eller uønsket kommersielt innhold laget for å lede trafikk til tredjeparts nettsteder eller øke søkemotorrangeringer av tredjeparts nettsteder, eller til ytterligere ulovlige handlinger (for eksempel som phishing) eller villede mottakere som til kilden av materialet (for eksempel spoofing);

Innholdet er ikke pornografisk, ikke inneholder trusler eller oppfordre til vold mot enkeltpersoner eller enheter, og ikke krenker personvern eller ytringsfrihet til en tredjepart;

bloggen din er ikke å bli annonsert via uønskede elektroniske meldinger som spam koblinger på nyhetsgrupper, e-postlister, andre blogger og nettsteder og lignende uønsket salgsfremmende metoder;

bloggen din er ikke navngitt på en måte som villeder leserne til å tro at du er en annen person eller selskap. For eksempel bloggen din URL eller navn er ikke navnet på en annen enn deg selv eller selskapet enn din egen person; og
man har, i tilfelle av innholdet som inneholder datakode, nøyaktig kategorisert og / eller beskrevne typen, natur, bruker og effekter av materialene, om anmodet om det av Bye & Rønning eller på annen måte.
Ved å sende innhold til Bye & Rønning for inkludering på ditt nettsted, gir du Bye & Rønning en verdensomspennende, royalty-fri, og ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, endre, tilpasse og publisere innhold utelukkende for det formål å vise, distribuere og fremme bloggen din. Hvis du sletter innhold, vil Bye & Rønning rimelige tiltak for å fjerne den fra nettsiden, men du erkjenner at caching eller referanser til innholdet kan ikke gjøres umiddelbart tilgjengelig.

Uten å begrense de løfter eller garantier, Bye & Rønning har rett (men ikke plikt) til å, i Bye & Rønning eget skjønn (i) nekte eller fjerne ethvert innhold som, i Bye & Rønning fornuftig mening, bryter Bye & Rønning politikk eller er på noen måte skadelig eller støtende, eller (ii) avslutte eller nekte tilgang til og bruk av Nettstedet til noen person eller enhet eller annen grunn, i Bye & Rønning eget skjønn. Bye & Rønning har ingen plikt til å gi en tilbakebetaling av eventuelle beløp som tidligere er utbetalt.

Betaling og fornyelse.

Generelle vilkår.

Ved å velge et produkt eller en tjeneste, godtar du å betale Bye & Rønning engangs og / eller månedlig eller årlig abonnementsavgift indikert (flere betalingsbetingelser kan inngå i annen kommunikasjon). Abonnementsbetalinger vil bli belastet på en pre-pay basis på den dagen du registrerer deg for en oppgradering og vil dekke bruken av denne tjenesten for en månedlig eller årlig abonnementsperiode som angitt. Betalinger er ikke refunderbart.

Automatisk fornyelse.

Med mindre du varsle Bye & Rønning før utløpet av gjeldende abonnementsperioden du ønsker å avbryte et abonnement, vil abonnementet automatisk fornyes, og du gir oss tillatelse til å samle inn den da gjeldende årlig eller månedlig abonnementsavgift for slike abonnement (samt eventuelle skatt) ved hjelp av noen kredittkort eller annen betalingsmekanisme vi har registrert på deg. Oppgraderinger kan avbrytes når som helst ved å sende en forespørsel til Bye & Rønning skriftlig.
Tjenester.

gebyrer, Betaling. Ved å registrere deg for en Services konto du aksepterer å betale Bye & Rønning gjeldende oppsett avgifter og tilbakevendende avgifter. Gebyrer vil bli fakturert fra den dagen dine tjenester er etablert og i forkant av bruk av slike tjenester. Bye & Rønning forbeholder seg retten til å endre betalingsbetingelsene og avgifter på tretti (30) dagers skriftlig varsel til deg. Tjenester kan bli kansellert av deg når som helst på tretti (30) dagers skriftlig varsel til Bye & Rønning.

Støtte. Hvis tjenesten inkluderer tilgang til prioritert e-poststøtte. «E-poststøtte» betyr muligheten til å gjøre forespørsler om teknisk støtte assistanse via e-post når som helst (med rimelig innsats av Bye & Rønning til å svare innen en virkedag) om bruk av VIP-tjenester. «Priority» betyr at støtten tar prioritet over støtte for brukere av standard eller gratis byeogronning.no tjenester. All støtte vil bli gitt i samsvar med Bye & Rønning standard tjenester praksis, prosedyrer og retningslinjer.

Ansvar for nettstedet besøkende. Bye & Rønning har ikke anmeldt, og kan ikke gå gjennom alt av materialet, inkludert dataprogrammer, postet til nettstedet, og kan derfor ikke være ansvarlig for at materialets innhold, bruk eller effekter. Ved å operere Nettstedet, betyr Bye & Rønning ikke representerer eller antyde at det gir sin tilslutning til materialet det lagt ut, eller at de mener slikt materiale for å være nøyaktig, nyttig eller ikke-skadelig. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som er nødvendig for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus, ormer, trojanske hester og annen skadelig eller ødeleggende innhold. Nettstedet kan inneholde innhold som er støtende, uanstendig eller på annen måte upassende, samt innhold som inneholder tekniske unøyaktigheter, typografiske feil, og andre feil. Nettstedet kan også inneholde materiale som er i strid med personvern eller ytringsfrihet, eller krenker immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter, til tredjeparter, eller nedlasting, kopiering eller bruk av disse er underlagt ytterligere vilkår og betingelser, uttalte eller uuttalt. Bye & Rønning fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av besøkende på nettstedet, eller fra noen nedlasting av de besøkende med innhold det postet.

Innhold lagt ut på andre nettsteder. Vi har ikke anmeldt, og kan ikke gå gjennom alt av materialet, inkludert dataprogrammer, som er gjort tilgjengelig gjennom nettsteder og websider som byeogronning.no koblinger, og som lenker til byeogronning.no. Bye & Rønning har ikke noen kontroll over de ikke-Bye & Rønning nettsteder og websider, og er ikke ansvarlig for innholdet eller bruken. Ved å koble til en ikke-Bye & Rønning nettside eller webside, gjør Bye & Rønning ikke representerer eller antyde at det bifaller slikt nettsted eller webside. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som er nødvendig for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus, ormer, trojanske hester og annen skadelig eller ødeleggende innhold. Bye & Rønning fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av ikke-Bye & Rønning nettsteder og websider.

Brudd på opphavsrett og DMCA politikk. Som Bye & Rønning ber andre om å respektere sine immaterielle rettigheter, respekterer det de immaterielle rettigheter. Hvis du mener at materialet ligger på eller koblet til av byeogronning.no krenker opphavsretten din, blir du oppfordret til å melde fra Bye & Rønning i samsvar med lov Bye & Rønning Digital Millennium Copyright ( «DMCA») Policy. Bye & Rønning vil svare på alle slike meldinger, blant annet som nødvendig eller hensiktsmessig å fjerne krenkende materiale eller deaktivere alle lenker til krenkende materiale. Bye & Rønning vil avslutte en besøkendes tilgang til og bruk av nettsiden dersom, under passende omstendigheter, blir den besøkende fast bestemt på å bli en krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter Bye & Rønning eller andre. I tilfelle av slik oppsigelse vil Bye & Rønning har ingen plikt til å gi en tilbakebetaling av eventuelle beløp som tidligere er utbetalt til Bye & Rønning.

Åndsverk. Denne avtalen overfører ikke fra Bye & Rønning til deg noen Bye & Rønning eller tredjeparts åndsverk, og alle rettigheter, tittel og interesse i og til slik eiendom vil forbli (som mellom partene) utelukkende med Bye & Rønning. Bye & Rønning, byeogronning.no, den byeogronning.no logoen og alle andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med byeogronning.no, eller Nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker for Bye & Rønning eller Bye & Rønning lisensgivere . Andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med Nettstedet kan være varemerker for andre tredjeparter. Din bruk av nettstedet gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke Bye & Rønning eller tredjeparts varemerker.

Reklame. Bye & Rønning forbeholder seg retten til å vise annonser på bloggen din med mindre du har kjøpt en ad-free-konto.
Attribution. Bye & Rønning forbeholder seg retten til å vise navngivelse linker som «blogg på byeogronning.no, ‘tema forfatter og skrift attribusjon i bloggen din bunnteksten eller verktøylinjen.

Partner Produkter. Ved å aktivere en partner produkt (for eksempel tema) fra en av våre partnere, godtar du at partneren vilkårene for tjenesten. Du kan velge bort sine vilkår når som helst ved de-aktivere partner produktet.

Domenenavn. Hvis du registrerer et domenenavn, bruke eller overføre en tidligere registrert domenenavn, erkjenner og godtar at bruk av domenenavnet er også underlagt politikken til Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( «ICANN»), inkludert deres registrering rettigheter og ansvar.

Endringer. Bye & Rønning forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte noen del av denne avtalen. Det er ditt ansvar å sjekke denne avtalen jevnlig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til Nettstedet etter kunngjøring av eventuelle endringer i denne avtalen aksepterer disse endringene. Bye & Rønning kan også i fremtiden, tilby nye tjenester og / eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert, utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenester skal være underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

Avslutning. Bye & Rønning kan med øyeblikkelig virkning si opp Deres adgang til hele eller deler av nettstedet når som helst, med eller uten grunn, med eller uten varsel,. Dersom du ønsker å si opp denne avtalen eller din byeogronning.no konto (hvis du har en), kan du bare slutte å bruke Nettstedet. Uavhengig av det foregående, hvis du har en betalt tjenester konto, slik konto kan bare sies opp av Bye & Rønning dine hvis du bryter denne avtalen og unnlater å rette opp et slikt brudd innen tretti (30) dager fra Bye & Rønning varsel til deg denne; forutsatt at, Bye & Rønning kan avslutte nettstedet umiddelbart som en del av en generell nedstengning av vår tjeneste. Alle bestemmelser i denne avtalen som i sin natur skal overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eier bestemmelser, garantifraskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Garantifraskrivelse. Nettstedet er levert «som den er». Bye & Rønning og dets leverandører og lisensgivere fraskriver seg herved alle garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Verken Bye & Rønning eller dets leverandører og lisensgivere, gir noen garanti for at nettstedet vil være feilfri eller at tilgangs dertil vil være kontinuerlig og uavbrutt. Du forstår at du laster ned fra, eller på annen måte skaffe innhold eller tjenester gjennom nettstedet på eget ansvar og risiko.

Ansvarsbegrensning. Under ingen omstendigheter vil Bye & Rønning, eller dets leverandører eller lisensgivere, være ansvarlig overfor noen innholdet i denne avtalen under noen kontrakt, uaktsomhet, objektivt ansvar eller annen juridisk eller rettferdig teori for: (i) noen spesielle, tilfeldige eller følgeskader skader; (Ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsprodukter eller tjenester; (Iii) for avbrudd av bruk eller tap eller skade på data; eller (iv) for alle beløp som overstiger de avgifter som betales av deg til Bye & Rønning under denne avtalen i løpet av tolv (12) måneders periode forut for søksmål. Bye & Rønning har ikke noe ansvar for eventuelle feil eller forsinkelser på grunn av forhold utenfor deres kontroll. Ovenstående skal ikke gjelde i den utstrekning det er forbudt ved lov.

Generelt Representasjon og garanti. Du bekrefter og garanterer at (i) din bruk av nettstedet vil være i henhold til de Bye & Rønning personvern, med denne avtalen og alle gjeldende lover og forskrifter (inkludert uten begrensning lokale lover og regler i ditt land, stat , by, eller annen offentlig område, om online adferd og akseptabelt innhold, og med alle gjeldende lover om overføring av tekniske data eksportert fra USA eller i landet der du bor) og (ii) din bruk av nettstedet vil ikke krenker eller misbruker de immaterielle rettighetene til en tredjepart.

Erstatning. Du aksepterer å holde skadesløs Bye & Rønning, dets leverandører, og dets lisensgivere, og deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte og agenter fra og mot ethvert og alle krav og utgifter, inkludert advokathonorarer, som oppstår som følge av din bruk av nettstedet, inkludert men ikke begrenset til, brudd på denne avtalen.

Diverse. Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom Bye & Rønning og deg angående emnet, og de kan bare endres ved skriftlig endring undertegnet av en autorisert direktør i Bye & Rønning, eller ved posting av Bye & Rønning av en revidert versjon . Unntatt i den grad gjeldende lov, om noen, gir ellers denne avtalen, noen tilgang til eller bruk av nettstedet vil være underlagt lovene i Norge, med unntak av dens lovvalgsregler, og riktig arena for eventuelle tvister som oppstår av eller i tilknytning til noen av det samme vil være de statlige og føderale domstolene i Norge. Bortsett fra krav om midlertidige eller rimelig oppreisning eller krav som gjelder immaterielle rettigheter (som kan bringes i enhver kompetent domstol uten kunngjøring av en obligasjon), skal tvister som oppstår under denne avtalen skal endelig avgjøres i samsvar med den omfattende voldgiftsregler Judicial voldgift og megling service, Inc. ( «topp») av tre voldgiftsdommere som er utpekt i samsvar med slike regler. Meklingen skal finne sted i Norge, på engelsk og voldgifts avgjørelsen kan håndheves i noen domstol. Den seirende part i noen saker eller prosesser for å håndheve denne avtalen skal ha rett til kostnader og advokathonorarer. Hvis noen del av denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves, vil denne delen tolkes til å reflektere partenes opprinnelige hensikten, og de resterende delene skal fortsatt ha full kraft og virkning. En fraskrivelse av partene noen av vilkårene i denne avtalen eller brudd på disse, i ett tilfelle, vil ikke frafalle vilkåret eller noen etterfølgende brudd av denne. Du kan overdra rettighetene dine under denne avtalen til noen part som samtykker til, og godtar å være bundet av, dens vilkår og betingelser; Bye & Rønning kan overdra sine rettigheter etter denne avtalen uten vilkår. Denne avtalen vil være bindende og skal være til fordel for partene, deres etterfølgere og tillatte redere.